Badania ewaluacyjne

szkolenia_zamkniete

szkolenia_zamkniete

Szkolenia zamknięte

W ramach oferty szkoleń zamkniętych/wewnętrznych proponujemy Państwu szkolenia szyte na miarę oraz stałe szkolenia w zakresie:

szkolenia_zamkniete
 • Specjalista ds. EFRR
 • Specjalista ds. EFS
 • Specjalista ds. rozliczania projektów
 • Zarządzanie projektem w oparciu o metodykę PRINCE II
 • Rozliczanie i sprawozdawczość w projektach inwestycyjnych
 • Rachunkowość w projektach współfinansowanych
 • EKS krok po kroku
 • Finansowanie projektów w zakresie kultury
 • Zarządzanie projektami współfinansowanymi
 • Projekt krok po kroku - warsztaty
 • Sprawozdawczość, monitoring, kontrola w projektach
 • Kontrola projektów
 • Promocja i informacja w projektach - warsztaty
 • Standard minimum oraz polityka równości szans -warsztat
 • Jak spełnić kryteria polityk horyzontalnych wobec projekt
 • Ryzyko w projekcie
 • Ewaluacja projektów
 • Trening międzykulturowy
 • Negocjacje
 • Budowanie strategii
 • Gry strategiczne
 • Zarządzanie zespołem
 • Zarządzanie projektami
 • Coaching pracowników
 • Ryzyko w projekcie
 • Motywowanie zespołu
 • Prowadzenie zebrań
 • Zarządzanie sobą w czasie
 • Profesjonalny dobór pracowników
 • Trening rozwiązywania konfliktów
 • Trening asertywności
 • Trening radzenia sobie ze stresem
 • Efektywna komunikacja w zespole
 • Budowanie zespołu
 • Integracja przez teatr
 • Warsztaty fotograficzne
 • Gry strategiczne