Badania ewaluacyjne

Infolinia

infolinia

Newsletter


Zapraszamy do darmowej subskrypcji! Newsletter dostarcza Pastwu raz w miesicu biece informacje na temat funduszy europejskich i krajowych oraz informacje dotyczce aktualnej oferty szkoleniowej i doradczej.

O nas

Instytut Analiz Europejskich zosta zaoony w 2005 r.


Naszym klientom oferujemy szeroki wachlarz usug: szkolenia, doradztwo, pomoc w zarzdzaniu, wdraaniu i rozliczaniu projektw wspfinansowanych ze rodkw zewntrznych oraz badania spoeczne i ewaluacyjne.


Kade przedsiwzicie projektowe realizujemy w oparciu o wspprac i dialog z klientem. W naszej pracy stawiamy na zaufanie, etyk zawodow oraz jako.


Kadr Instytutu stanowi wysokiej klasy specjalici: wykadowcy i pracownicy naukowi prestiowych polskich uczelni wyszych, specjalici sektora administracji publicznej i samorzdowej oraz niezaleni eksperci , badacze, doradcy i trenerzy.


Ich potencja intelektualny oraz rne dowiadczenia zawodowe pozwalaj nam spenia oczekiwania klientw.

Misja

Misj Instytutu Analiz Europejskich jest osignicie i utrzymanie najwyszego poziomu usug doradczych i szkoleniowych w celu sprostania rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom klientw.

Metody pracy

Nasz podstawow zasad jest indywidualne podejcie do klienta i jego potrzeb. Kadziemy duy nacisk na komunikacj z klientami oraz doradzamy i uczymy po to by nauczy, a nie przekaza wiedz. Nasz sukces mierzymy sukcesami naszych klientw a nie iloci zrealizowanych projektw.
Na bazie dowiadcze zdobytych w dotychczasowej pracy, wsplnie z Klientem staramy si analizowa jego potrzeby, dobiera rozwizania najlepiej pasujce do charakteru i kultury organizacyjnej prowadzonej dziaalnoci oraz stosowa metody pracy dobrane do indywidualnych potrzeb i prowadzce do osignicia satysfakcjonujcego efektu kocowego.

Dowiadczenie

Na dowiadczenie firmy skadaj si realizowane przez ni projekty oraz wieloletnie dowiadczenia naszych pracownikw i wsppracownikw o bogatym dorobku zawodowym zdobywanym podczas pracy w Polsce jak i zagranic oraz umiejtnociach wykorzystania swojej wiedzy i dowiadcze w pracy na rzecz klienta.

Konkurencyjno

Przewag konkurencyjn firmy budujemy w oparciu o:

  • elastyczno i innowacyjno proponowanych klientom rozwiza
  • szerok i kompleksow ofert
  • wspprac z krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi,