Badania ewaluacyjne

badania_spoleczne

badania_spoleczne

Badania społeczne

 

W zależności od rodzaju projektu, stosujemy różne metody badawcze.  Prowadzimy i oferujemy przeprowadzenie zarówno badań opartych o metody ilościowe jak i jakościowe.


W zależności od potrzeb naszych klientów oferujemy im dobór odpowiednich narzędzi badawczych, przeprowadzenie procesu badawczego oraz opracowanie wyników badania.


Stosowane narzędzia badawcze:


badania_spoleczne2