O NAS

Doświadczenie

Instytut Analiz Europejskich od 2005 roku pomaga w wypracowywaniu koncepcji projektów,
przygotowaniu dokumentacji na potrzeby ubiegania się o dofinansowanie ze środków krajowych,
europejskich i międzynarodowych oraz rozliczaniu projektów i zarządzaniu nimi.
Wspieramy instytucje, organizacje i firmy w pozyskiwaniu dotacji na projekty inwestycyjne, projekty
współpracy oraz projekty rozwojowe